ประกาศอาชีวศึกษาให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้นตามคุณวุฒิ

          ประกาศของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้นตามคุณวุฒิ ที่ ก.ค.ศ. รับรอง (ป.ตรี) จำนวน 2,399 ราย

http://www.vec.go.th/portals/48/tabid/2676/ArticleId/2784/2784.aspx

ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้นตามคุณวุฒิ ที่ ก.ค.ศ. รับรอง (ป.ตรี) จำนวน 2,399 ราย
ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้นตามคุณวุฒิ ที่ ก.ค.ศ. รับรอง (ป.ตรี) เพิ่มเติม
ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้นตามคุณวุฒิ ที่ ก.ค.ศ. รับรอง (ป.ตรี) เพิ่มเติม2
ข่าวสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา