ประกาศเลื่อนกำหนดสอบสัมภาษณ์ทุนรัฐบาลมาเลเซีย ปี 2555


ประกาศ

เรื่อง การเลื่อนกำหนดการสอบสัมภาษณ์ผู้สมัครรับทุนรัฐบาลมาเลเซีย ประจำปี ๒๕๕๕

ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้จัดสอบข้อเขียนผู้สมัครรับทุน รัฐบาลมาเลเซียระดับมัธยมศึกษา ประจำปี ๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๕ ณ โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ จังหวัดสงขลา และประกาศผลผู้ผ่านการสอบข้อเขียนจำนวน ๘๗ คน เพื่อเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ ๒๕-๒๖ เมษายน ๒๕๕๕ ณ โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ นั้น

กระทรวงศึกษาธิการมาเลเซียแจ้งว่า เนื่องจากคณะกรรมการติดภารกิจเร่งด่วนไม่สามารถมาดำเนินการสอบสัมภาษณ์นัก เรียนไทยได้ จึงขอเลื่อนกำหนดการสอบสัมภาษณ์ดังกล่าว เป็นวันที่ ๒๒-๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ที่โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา ( ตามรายชื่อและลำดับการสอบที่แนบ )

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้


กระทรวงศึกษาธิการ
๒๔ เมษายน ๒๕๕๕