ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ตำแหน่งพนักงานราชการทั่วไป

     รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ตำแหน่งพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นิติกร  พนักงานวิเคราะห์จัดเก็บข้อมูล นักจัดการงานทั่วไป นักวิชาการคอมพิวเตอร์  และนักวิเทศสัมพันธ์


สามารถดาวน์โหลดรายชื่อได้ที่ด้านล่างค่ะ


 


แหล่งที่มา : กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักอำนวยการ