ประกาศ ศธ.ด่วนที่สุด เรื่อง “ประกาศรับสมัครผู้บริหารระดับ 8 ขึ้นไป เพื่อรับทุนการศึกษาหลักสูตรปริญญาโท การบริหารทั่วไป ภาคภาษาอังกฤษ ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน”


ประกาศ ศธ.ด่วนที่สุด เรื่อง “ประกาศรับสมัครผู้บริหารระดับ 8 ขึ้นไป เพื่อรับทุนการศึกษาหลักสูตรปริญญาโท การบริหารทั่วไป ภาคภาษาอังกฤษ ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน”  สามารถดาวน์โหลดรายละเอียด และใบสมัคร ด้านล่างนี้
         รายละเอียด
       ใบสมัคร
       หนังสือรับรอง
       โครงงานวิจัย


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง สถาบันการแปล สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน