ประกาศ อ.ก.ค.ศ. รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2)ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้


Download เอกสารที่ไฟล์แนบด้านล่างค่ะ