ประกาศ อ.ก.ค.ศ. สป.ศธ. เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ