ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการหลักสูตรพัฒนา นบก.ศธ. รุ่นที่ ๑ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗

 

ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการหลักสูตรพัฒนา นบก.ศธ. รุ่นที่ ๑ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗

                 ดร.สุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการหลักสูตรพัฒนานักบริหารระดับกลาง กระทรวงศึกษาธิการ (นบก.ศธ.) รุ่นที่ ๑ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมจันทรเกษม กระทรวงศึกษาธิการ

โดยที่ประชุมได้รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการหลักสูตรพัฒนานักบริหารระดับกลาง กระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ และที่ประชุมได้แจ้งเพื่อทราบถึงกำหนดการอบรมหลักสูตร นบก.ศธ. รุ่นที่ ๑ ในทุกวันศุกร์และเสาร์ ระหว่างวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ณ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา จ.นครปฐม รวมระยะเวลาการอบรม จำนวน ๒๑๐ ชั่วโมง นอกจากนี้ที่ประชุมยังพิจารณาคุณสมบัติของผู้เข้ารับการพัฒนา นบก.ศธ.  รุ่นแรก จำนวน ๔๒ คน อีกด้วย

ปกรณ์/สรุป

ศุภชัย/ภาพ

กลุ่มสารนิเทศ สอ.สป.