ประชุมชี้แจงวิธีการจัดสรรวงเงิน กยศ.รายใหม่

ประชาสัมพันธ์โครงการประชุมชี้แจงแนวทางการจัดสรร กยศ.รายใหม่

          สำนักงานคณะอนุกรรมการบัญชีจ่ายที่หนึ่ง กระทรวงศึกษาธิการ  ขอเรียนเชิญผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานกองทุน กยศ.ของ185 เขตพื้นที่การศึกษาและส่วนกลาง : สพฐ.,สอศ.,สช.,และกศน. หน่วยงานล่ะ 2 คน เข้าประชุมชี้แจงวิธีการจัดสรรวงเงิน กยศ.รายใหม่ ประจำปีการศึกษา 2552 ระหว่างวันที่ 5-6 มีนาคม 2552 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพฯ แจ้งชื่อผู้เข้าประชุมหรือสอบถามเพิ่มเติมรายละเอียดได้ที่โทร 0-2280-6220-1
.