ประชุมองค์กรหลัก ครั้งที่ 17/2560

ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมประชุมองค์กรหลักครั้งที่ 17/2556 โดยมี นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน ณ ห้องประชุม 5 ชั้น 1 อาคารสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันอังคารที่ 2 พฤษภาคม 2560

นายกมล รอดคล้าย โฆษกกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยว่า ครม.อนุมัติแต่งตั้ง ศึกษาธิการภาค จำนวน 3 ราย ได้แก่

1. นายวีระกุล อรัณยะนาค ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ดำรงตำแหน่ง ศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 1 (ปทุมธานี)

2. นายพิธาน พื้นทอง ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบเครือข่ายและการมีส่วนร่วม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดำรงตำแหน่ง ศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 4 (ราชบุรี)

3. นายพีระ รัตนวิจิตร ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 9 (ชลบุรี)

ในส่วนของสถานการณ์อุทกภัยพื้นที่ภาคใต้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พระราชทานเงินช่วยเหลือ จำนวน 40 ล้านบาท แบ่งเป็นเงินทุนการศึกษาสำหรับเด็กกำพร้า 27 คนจำนวน 15 ล้านบาท และใช้เป็นงบประมาณในการซื้อโต๊ะ เก้าอี้ ให้กับโรงเรียนที่ได้รับความเสียหาย จำนวน 25 ล้านบาท โดย สพฐ.จะดำเนินการจัดซื้อให้เสร็จเรียบร้อยก่อนเปิดเทอม ปีการศึกษา 2560

นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรียังได้มอบหมายให้กระทรวงศึกษาธิการ ทบทวนเรื่องการพัฒนามาตรฐานครู โดยดูจากประเทศสิงคโปร์ที่มีการอบรมมาตรฐานเดียวทั้งประเทศ ทั้งนี้คุรุสภารับเป็นหน่วยงานดูแลเรื่องดังกล่าว ซึ่งทางคุรุสภาเองก็ได้มีการเตรียมการจัดทำมาตรฐานครูของประเทศไทยไว้อยู่แล้ว หลักจากที่ได้หารือในที่ประชุมอาเซียนเมื่อสองสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยคาดว่าจะกำหนดมาตรฐานเดียวให้เสร็จภายใน 2 เดือน จากนั้นส่งให้ สกอ.นำไปใช้เป็นหลักสูตรเดียวกันทั้งประเทศภายในปีการศึกษา 2561

ขณะที่การจัดการศึกษาของประเทศสิงคโปร์ มีการทำ Education Path หรือเส้นทางการเรียนที่ชัดเจนตั้งแต่เด็ก ซึ่งเด็กจะรู้ตัวเองว่าควรเรียนอาชีวศึกษา หรือมหาวิทยาลัยต่อ ผู้ปกครองก็รับทราบและสนับสนุน โดยประเทศไทยสามารถนำแนวทางดังกล่าวมาปรับใช้ได้ โดย สพฐ.รับจัดทำหลักสูตร work experience ให้นักเรียนชั้น ม.3 ทุกคนได้ไปฝึกงานอย่างเป็นทางการ ในระยะเวลา 2 สัปดาห์ ไม่ว่าจะเป็นห้าง ร้าน โรงงาน องค์กร บริษัท ที่ตนเองสนใจ เพื่อให้เด็กค้นหาความถนัดของตนเอง ตลอดจนให้มีการเสริมการเรียนด้านอาชีพในโรงเรียน เช่น โรงเรียนกีฬา โรงเรียนดนตรี โรงเรียนอาชีพด้านต่างๆ รวมถึงโรงเรียนขยายโอกาสด้วย โดยจะเริ่มต้นในปีการศึกษา 2560 นี้

ปารัชญ์/สรุป

ธเนศ/ภาพ

กลุ่มสารนิเทศ สอ.สป.