ประชุมเพื่อดำเนินการเกลี่ยอัตรากำลังสำหรับผู้ปฏิบัติงานใน สนง.ศธภ.และ สนง.ศธจ.