ขนาดตัวอักษร
แสดงผล

ประวัติกระทรวงศึกษาธิการ

ประวัติกระทรวงศึกษาธิการ

ทั้งบุคลากรการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

กระทรวงศึกษาธิการ แต่เดิมมีชื่อว่า กระทรวงธรรมการตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 เมษายน รัตนโกสินทร์ศก 111 ปี มะโรง ตรงกับพุทธศักราช 2435 ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว กระทรวงธรรมการในระยะแรกมีหน้าที่จัดการพระศาสนา การศึกษา การพยาบาลและพิพิธภัณฑ์ มีกรมในสังกัด 5 กรมคือ กรมธรรมการกลางกรมศึกษาธิการ กรมพยาบาล กรมพิพิธภัณฑ์ และกรมสังฆการี ชื่อของกระทรวงนี้ ได้มีการเปลี่ยนชื่อกลับไปกลับมาหลายครั้ง ดังนี้

ไทม์ไลน์การเปลี่ยนชื่อกระทรวงตั้งแต่ 2435 จนถึงปัจจุบัน

กระทรวงศึกษาธิการ ในปัจจุบันนี้ มีหน้าที่หลักในด้านการศึกษาการศาสนา และวัฒนธรรม มีหน่วยงานระดับสำนักงานในสังกัด 5 หน่วยงาน และมีหน่วยงานที่เป็นองค์การ มหาชน/หน่วยงานในกำกับ ที่ทำการกระทรวงศึกษาธิการ ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งจนถึงปัจจุบันนี้ได้มีการย้ายมาหลายแห่งด้วยกัน ดังนี้

2546

วันที่ 7 กรกฏาคม 2546

วันที่ 7 กรกฎาคม 2546 ได้มีการปรับโครงสร้างกระทรวงศึกษาธิการใหม่ มีหน่วยงานภายใต้สังกัด คือ

1. สำนักงานรัฐมนตรี

2. สำนักงานปลัดกระทรวง

3. สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

4. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

5. สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

6. สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

7. องค์การมหาชน/องค์กรในกำกับ

2483

ได้ย้ายมาอยู่ที่วังจันทรเกษมถนนราชดำเนินนอก จนถึงปัจจุบันนี้

2452

ได้ย้ายไปอยู่ที่บ้านเจ้าพระยารัตนาธิเบศร์ริมปากคลองโอ่งอ่าง(ปัจจุบันเป็นที่ทำการกรมการข้าว)

2448

ได้ย้ายไปอยู่ที่ตึกสร้างใหม่ที่พระราชวังบวรฯ(ที่ตั้งโรงละครแห่งชาติ ในปัจจุบัน)

2441

ได้ย้ายมาอยู่ฟที่ตึกสุนันทาลัย ปากคลองตลาดซึ่งก็คือโรงเรียนราชินีในปัจจุบัน

Top