ประวัติ พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์

update
ประวัติพลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
http://www.moe.go.th/websm/minister/minister_surachet.htm