ปรัชญาการศึกษา:ให้มีปัจจัยดำเนินชีวิตและคิดช่วยสังคม


Download ไฟล์ภาพขนาดใหญ่ ที่ด้านล่าง