ปรัชญาการศึกษา:ให้รู้จักคิดอ่าน รู้จักการแยกดีแยกชั่ว

 

Download ไฟล์ภาพขนาดใหญ่ ที่ด้านล่าง