ปรัชญาการศึกษา : ฝึกตนให้มีระเบียบวินัย ทำกายใจให้เข้มแข็ง (2)


Download ไฟล์ภาพขนาดใหญ่ ที่ด้านล่างค่ะ