ปรัชญาการศึกษา : ฝึกตนให้มีระเบียบวินัย ทำกายใจให้เข้มแข็ง


Download ไฟล์ภาพขนาดใหญ่ ที่ด้านล่างค่ะ