ปรัชญาการศึกษา :วิชาการอย่ายึดติด รู้จักปรุงแต่งให้สอดคล้อง ย่อมต้องบรรลุผลสำเร็จในการงาน

 

Download ไฟล์ภาพขนาดใหญ่ ที่ด้านล่าง