ปรัชญาการศึกษา : ไม่สร้างปัญหา ทำตนให้มีค่าเป็นคนเต็มคน (2)


Download ไฟล์ภาพขนาดใหญ่ ที่ด้านล่างค่ะ