ปรับหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะ

 

ปรับหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะ

รศ.นพ.กำจร ตติยกวี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) โดยมี พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน วันที่ 31 สิงหาคม 2558 ณ ห้องประชุมราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ ว่า ที่ประชุมได้ตั้งคณะกรรมการวิสามัญเฉพาะกิจขึ้น เพื่อพิจารณาหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะ หรือเลื่อนเป็นวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษ วิทยฐานะเชี่ยวชาญ ตามข้อตกลงในการพัฒนางาน หรือ PA(Performance Agreement) เนื่องจากหลักเกณฑ์ดังกล่าวเป็นการประเมินด้วยการสอบมากเกินไป จึงปรับโดยไม่ยึดติดกับผลงานทางวิชาการ แต่ไปยึดกับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของผู้เรียนเป็นหลัก ทั้งนี้ ที่ประชุมเห็นว่าควรมีการทบทวนกระบวนการกลั่นกรองบุคคลใหม่ เพื่อให้ครูที่มีความเชี่ยวชาญ และได้รับการยกย่องในรูปแบบอื่น ให้เข้ามารับการประเมินเพื่อเลื่อนวิทยฐานะได้ด้วย ซึ่งแนวทางใหม่จะต้องลดภาระของครู และไม่เป็นการดึงครูออกจากห้องเรียนด้วย  

อิชยา/สรุป
 ศุภชัย/ภาพ

กลุ่มสารนิเทศ สอ.สป.