ปลัดกระทรวงศึกษาธิการเปิดโครงการอบรมภาษาอังกฤษและการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์รอบรองชนะเลิศ

          รศ.นพ.กำจร ตติยกวี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการครูสอนภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาศักยภาพในการให้คำปรึกษา/ เป็นกรรมการตัดสินการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษในที่ชุมชนตามหลักกติกาสากล และการฝึกอบรมนักเรียน/ นักศึกษา และการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษในที่ชุมชน ประจำปี ๒๕๕๙ รอบรองชนะเลิศ เมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๙ ณ โรงแรมตรัง กรุงเทพมหานคร
           โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ฯ และการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษในที่ชุมชน ปี ๒๕๕๙ นี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๔ มกราคม ๒๕๕๙ โดยวันเสาร์ที่ ๒๓ มกราคม จะเป็นการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับครูสอนภาษาอังกฤษ และนักเรียน มีการแบ่งกลุ่มฝึกการกล่าวสุรทรพจน์ภาษาอังกฤษ ในหัวข้อ “The most common way people give up their power is by thinking they don’t have any” และฝึกการกล่าวสุนทรพจน์ฯ ในหัวข้อที่ไม่ได้เตรียมล่วงหน้า ซึ่งในส่วนของการแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษในที่ชุมชน ระดับชาติ รอบรองชนะเลิศนั้น จัดขึ้นวันอาทิตย์ที่ ๒๔ มกราคม ในหัวข้อ “Integrity has no need of rules” โดยจะคัดเลือกผู้ผ่านเข้ารอบ ๑๐ คน เพื่อไปแข่งขันรอบชิงชนะเลิศต่อไป

                                                                                                                                                                                                                 ปารัชญ์/สรุป

ธนภัทร/ภาพ

กลุ่มสารนิเทศ สอ.สป.