ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เข้าทำงานวันแรก

 

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เข้าทำงานวันแรก

นายกำจร ตติยกวี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เดินทางเข้ามาเพื่อรับตำแหน่งเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2558 เวลา 08.30 น. โดยเมื่อมาถึงได้เดินทางสักการะพระพุทธรูปประจำกระทรวง ศาลพระภูมิ และพระบรมราชานุสาวรี รัชกาลที่ 6

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยว่า การมาทำงานครั้งนี้ รู้สึกหนักใจ และเชื่อว่าทุกคนเป็นห่วงเรื่องการศึกษาของประเทศ เพราะมีหลายเรื่องเป็นเรื่องที่ทุกคนให้ความสนใจ ทั้งด้านการพัฒนาการศึกษาและความไม่ชอบมาพากลของวงการศึกษา ซึ่งเป็นเรื่องเร่งด่วนที่จะทำทุกอย่างให้เร็วที่สุดเพื่อแก้ปัญหาไปพร้อมกัน ซึ่งต้องอาศัยองค์กรหลักของกระทรวงศึกษาธิการ จุดเริ่มต้นนโยบายหลักที่วางไว้ คือ จะให้คนไทยมีคุณภาพการศึกษาที่สามารถแข่งขันกับนานาประเทศได้ไม่เฉพาะในอาเซียน  โดยต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเนื่องจากปัญหาของการศึกษาไทยมีมาก คงต้องค่อยๆแก้กันไปทีละอย่าง และให้เห็นผลเป็นระยะ

 “ส่วนเรื่องความไม่ชอบมาพากลขององค์กรต่างๆ ในเบื้องต้นจะต้องเข้าไปวางระบบ โดยอาจมอบหมายงานให้กับผู้ตรวจราชการ หรือรองปลัดเข้าเข้าไปดูแล นโยบายคือจะไม่ยอมให้มีการทุจริตในกระทรวงจะดำเนินการทันที พร้อมทั้งแก้ปัญหาการผลิตและพัฒนาครู และการแก้ปัญหาให้คนที่มีความสามารถมาเป็นครู แต่ไม่สามารถมาบรรจุเป็นครูได้ ที่ผ่านมีการปฏิบัติหน้าที่หลายเรื่องที่เหมือเป็นการใช้เชิงอำนาจทั้งในเรื่องของการให้ใบประกอบวิชาชีพครู การดำเนินการทั้งหลายในการพัฒนาครู มีผลค่อนข้างช้าคงต้องรื้อระบบ ส่วนปัญหาขององค์การค้านั้น ต้องดูรายละเอียดก่อนว่าจะสามารถดำเนินการได้แค่ไหน” ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าว

อิชยา/สรุป

ศุภชัย/ภาพ

กลุ่มสารนิเทศ สอ.สป.