ปลัดฯ ศธ.ลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

                            นางสุทธศรี  วงศ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระชนมายุ ๖๐ พรรษา วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ ณ ศาลาสหทัยสมาคม พระบรมมหาราชวัง

ศุภชัย / รายงาน / ภาพ

กลุ่มสารนิเทศ สอ.สป.