ปล่อยคาราวานจักรยานพระราชทาน

 

ปล่อยคาราวานจักรยานพระราชทาน

                พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ปล่อยคาราวานจักรยานพระราชทานจากสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมารพระราชทานให้แก่นักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาที่ยากจน ด้อยโอกาส และมีความจำเป็นต้องใช้จักรยานเป็นพาหนะในการเดินทางไปเรียนหนังสือ จำนวน  9,900 คัน วันที่ 14 มกราคม 2559 ณ บริเวณหน้ากระทรวงศึกษาธิการ

                กระทรวงศึกษาธิการดำเนินการในลักษณะจักรยานยืมเรียน จัดสรรให้แก่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และโรงเรียนการกุศล สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ซึ่งเป็นนักเรียนที่ครอบครัวยากจนครอบครัวมีรายได้เฉลี่ยไม่เกิน 50,000 บาทต่อปี ต้องเดินเท้าและมีบ้านอยู่ห่างไกลจากโรงเรียน ระยะทาง 3 กิโลเมตรขึ้นไป เดินทางพื้นราบและมีความปลอดภัยในการขี่จักรยาน

อิชยา/สรุป
ศุภชัย/ภาพ

กลุ่มสารนิเทศ สอ.สป.