ปาฐกที่สยามสมาคมฯ

วันนี้ (20 ก.ย.60) เวลา 14.00 น. ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รมช.ศึกษาธิการ ปาฐกในงานเสวนา หัวข้อ ‘พระมหากรุณาธิคุณของพระพุทธเจ้าหลวง’ ในการจัดงานแนะนำหนังสือ “ตามรอยพระยุคลบาทสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวง” ณ สยามสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์ (ถนนอโศก)