ปิดการแข่งขันเคมีโอลิมปิก

วันนี้ (14 กรกฎาคม 2560) เวลา 13.30 น. ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีปิดการแข่งขันเคมีโอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 49 (49th Chemistry Olympiad) พ.ศ. 2560 โดยมีเยาวชนเข้าร่วมแข่งขันจาก 77 ประเทศ พร้อมทั้งมอบรางวัลให้แก่ผู้เข้าแข่งขันที่ได้คะแนนสูงสุดลำดับที่ 1, 2 และ 3 ณ หอประชุมมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐมม.ล.ปนัดดา ดิศกุล กล่าวถึงการจัดการแข่งขันในครั้งนี้ว่า ‘ประเทศไทย โดยมหาวิทยาลัยมหิดล และกระทรวงศึกษาธิการ เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันทางวิชาการครั้งนี้ได้อย่างสง่างาม งดงามอย่างยิ่ง ที่ข้าพเจ้าใคร่ขอแสดงความชื่นชมยินดีจากใจจริง’สำหรับภารกิจของ ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล ในวันเดียวกันนี้ ได้เยี่ยมเยียนและพบปะสนทนา เรื่อง “สืบสานพระราชปณิธาน โรงเรียนคุณธรรม” กับผู้บริหาร คณาจารย์ และลูกหลานนักเรียนโรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี เมื่อเวลา 08.00 น. ณ หอประชุมโรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี ถนนวิภาวดีรังสิต เขตดินแดง และเยี่ยมเยียนและพบปะสนทนากับผู้บริหาร คณาจารย์ และลูกหลานนักเรียน โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา พร้อมทั้งบรรยายพิเศษ เรื่อง ‘ศาสตร์พระราชากับพัฒนาการทางการศึกษา’ เวลา 11.00 น. ณ หอประชุม โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา อ.สามพราน จ.นครปฐม


ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล ได้โพสต์ในเฟซบุ้กส่วนตัว @Panadda Diskul ถึงความประทับใจในการไปเยี่ยมเยียน โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรีว่า  “ความประทับใจของข้าพเจ้าที่จะขอจดจำ สถานศึกษามีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ครูอาจารย์ ลูกหลานนักเรียน เปี่ยมด้วยไมตรีจิต มีความตั้งใจจริง ที่ข้าพเจ้าขอแสดงความชื่นชมจากใจจริง โรงเรียนที่เป็นความหวังของชาติ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี”นอกจากนี้ ได้โพสต์ในเฟซบุ้กส่วนตัวถึงความประทับใจในการไปเยี่ยมเยียนโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยาด้วยว่า  “ความทรงจำวันนี้ ณ โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา ที่จะตราตรึงอยู่ในดวงใจของกระผมตลอดไป”
บัลลังก์ โรหิตเสถียร: สรุป/รายงาน
คณะทำงาน รมช.ศธ.: ถ่ายภาพ
14/7/2560