ผลการคัดเลือกคณะกรรมการ กสจ.ชุดที่ 9

 


ผลการคัดเลือกคณะกรรมการ กสจ.ชุดที่ 9


  


(ดูรายละเอียดทั้งหมดที่ไฟล์แนบด้านล่างค่ะ)


 


 


ที่มา สำนักอำนวยการ กลุ่มบริหารงานบุคคล สป.