ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุผู้ได้รับทุนโครงการทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ที่สำเร็จการศึกษาแล้วเข้ารับราชการในตำแหน่งนักเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุผู้ได้รับทุนโครงการทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ที่สำเร็จการศึกษาแล้วเข้ารับราชการในตำแหน่งนักเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ