ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุผู้ได้รับทุนโครงการทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นที่สำเร็จการศึกษาแล้วเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุผู้ได้รับทุนโครงการทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นที่สำเร็จการศึกษาแล้วเข้ารับราชการในตำแหน่ง นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ