ผลการคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2552 และกำหนดการ

1.  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ   เรื่อง  ผลการคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น  เด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจำปี 2552   ประกาศ ณ วันที่  29 ธันวาคม  2551  


    หมายเหตุ
            ถ้าหากรายชื่อเด็กและเยาชนรายใดมีข้อผิดพลาดกรุณาแจ้งมาที่ โทร. 0-2281-9264 หรือ แฟกซ์ 0-2281-1753 


2.  กำหนดการพิธีเปิดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2552 วันเสาร์ที่ 10 มกราคม 2552   ณ อาคารนิมิบุตร กรีฑาสถานแห่งชาติ ปทุมวัน


3. กำหนดการการนำเด็กและเยาวชนดีเด่น และนำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติเข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรี   วันพฤหัสบดีที่  8 มกราคม 2552  ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล