ผลการตัดสินการประกวดเรียงความเนื่องในวาระ ๑๕๐ ปีพระราชสมภพสมเด็จพระศรีสวรินทิรา บรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า

         ตามที่สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  ได้จัดประกวดเรียงความในหัวข้อเรื่อง “สมเด็จพระศรีสวรินทิรา  บรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า : บุคคลสำคัญของโลกผู้มีผลงานดีเด่นด้านการศึกษา  วิทยาศาสตร์ประยุกต์ (สาธารณสุข) วัฒนธรรม สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์” โดยได้มีการประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาตัดสินรางวัล  เมื่อวันจันทร์ที่ ๙ กันยายน  ๒๕๕๖ เรียบร้อยแล้ว  ผลการตัดสิน


รายละเอียดดังไฟล์แนบค่ะ


ที่มา : สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สป.