ผลการประกวดคำขวัญและบทร้อยกรองส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา พ.ศ. 2552

คณะกรรมการตัดสินฯ ได้ดำเนินการพิจารณาตัดสินผลการประกวดคำขวัญและบทร้อยกรอง เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา ประจำปี 2552  โดยสามารถ Click Download ผลการประกวดคำขวัญและบทร้อยกรองส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา พ.ศ. 2552 ที่ด้านล่างค่ะ