ผลการสอบคัดเลือกทุนรัฐบาลสิงคโปร์ ประจำปี ๒๐๑๒/๒๐๑๓

           กระทรวงศึกษาธิการขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อสมัครเข้ารับทุนรัฐบาลสิงคโปร์ สำหรับประเทศสมาชิกอาเซียน ประจำปี  ๒๐๑๒/๒๐๑๓ ดังต่อไปนี้…อ่านต่อ


แหล่งที่มา : สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ