ผลการแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์เป็นภาษาอังกฤษ ประจำปี 2552 รอบรองชนะเลิศ

ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้ร่วมมือกับสมาคมการพูดภาษาอังกฤษ (ประเทศไทย) จัดการแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์เป็นภาษาอังกฤษในที่ชุมชน ระดับชาติ ประจำปี 2552 ในหัวข้อ “Regeneration and Renewal” รอบรองชนะเลิศ ที่ห้องประชุม 1 และห้องประชุม 2 อาคารรัชมังคลาภิเษก ชั้น 3 เมื่อวันศุกร์ที่ 30 มกราคม 2552 ระหว่างเวลา 8.30 – 17.00 น. เพื่อคัดเลือกนักเรียน-นักศึกษาเป็นผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันระดับนานาชาติที่ประเทศอังกฤษ จำนวน 2 คน (ระดับมัธยมศึกษา 1 คน และระดับอุดมศึกษา 1 คน)  ระหว่างวันที่ 18 – 21 พฤษภาคม 2552  นั้น….. อ่านต่อ