ผู้บริหารมหาวิทยาลัยปักกิ่งเยี่ยมคารวะปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

 

ผู้บริหารมหาวิทยาลัยปักกิ่งเยี่ยมคารวะปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

          รศ.นพ.กำจร ตติยกวี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน เข้าเยี่ยมคารวะและหารือทางการศึกษา เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมจันทรเกษม กระทรวงศึกษาธิการ

          ปลัดกระทรวงศึกษาธิการกล่าวชื่นชมมหาวิทยาลัยปักกิ่ง ในฐานะที่เป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงระดับโลก และขอบคุณในความร่วมมือทางการศึกษาที่มหาวิทยาลัยปักกิ่งมีต่อมหาวิทยาลัยในประเทศไทย รวมถึงขอบคุณสถาบันขงจื่อที่ให้การสนับสนุนการเรียนภาษาจีนในประเทศไทยมาตลอด และได้หารือถึงการรับนักศึกษาไทยไปศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยปักกิ่ง โดยคาดหวังว่ามหาวิทยาลัยปักกิ่งจะเปิดโอกาสหรือมีทุนการศึกษาให้นักศึกษาไทยได้เรียนในสายวิทยาศาสตร์มากขึ้น ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อประเทศไทยเป็นอย่างมาก

          คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยปักกิ่ง กล่าวว่า เห็นด้วยกับปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยทางมหาวิทยาลัยปักกิ่งมีนโยบายส่งเสริมให้นักศึกษาไทยเข้าเรียนสายวิทยาศาสตร์ ในด้านทุนการศึกษารัฐบาลจีนและมหาวิทยาลัยปักกิ่งได้มีการสนับสนุนรวมกันแล้วกว่า 80% และหวังว่าอีก ๒๐% จะได้รับความร่วมมือจากรัฐบาลไทย ส่วนเรื่องการศึกษานั้นมหาวิทยาลัยปักกิ่งมีนโยบายให้นักศึกษาไทยเรียนในระดับเตรียมอุดมศึกษาหนึ่งปี เพื่อปรับพื้นฐานภาษาจีนให้สื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ ก่อนจะให้เลือกเรียนตามคณะที่นักศึกษาสนใจ ซึ่งจากการสัมภาษณ์นักเรียนไทยในปีนี้พบว่า เด็กไทยมีความสนใจที่หลากหลายมากขึ้น จากเดิมที่เลือกเรียนเฉพาะวิชาภาษาจีน ปัจจุบันมีความสนใจที่จะเรียนด้านการบริหาร โบราณคดี แพทย์ วิศวกรรม เป็นต้น เชื่อว่าในอนาคตอันใกล้นี้จะมีคนไทยที่จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยปักกิ่งหลายคน มาร่วมเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศไทยต่อไป

 

                                                                                                          ปารัชญ์/สรุป

ศุภชัย/ภาพ

กลุ่มสารนิเทศ สอ.สป.