ผู้อำนวยการใหญ่ยูเนสโกเยือนไทย: ผนึกกำลังสร้างโอกาสการรู้หนังสือ

ผู้อำนวยการใหญ่ยูเนสโกเยือนไทย: ผนึกกำลังสร้างโอกาสการรู้หนังสือ
มุ่งพัฒนา ICT เพื่อสร้างความเป็นเลิศด้านการศึกษาในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก

     ดร.ศศิธารา พิชัยชาญณรงค์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยว่า H.E. Madame Irina Bokova ผู้อำนวยการใหญ่องค์การยูเนสโกจะเดินทางมาเยือนประเทศไทย ระหว่างวันที่ 8-10 กันยายน 2555 ตามคำเชิญของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อกระชับความร่วมมือและเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกระทรวงศึกษาธิการของไทยกับองค์การยูเนสโก ในการพัฒนาความร่วมมือด้านการศึกษา วิทยาศาสตร์ วัฒนธรรม สังคมศาสตร์และสื่อสารมวลชน ตามที่ประเทศไทยได้เข้าเป็นสมาชิกขององค์การยูเนสโกลำดับที่ 49 เมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ 2492  จนถึงปัจจุบันองค์การยูเนสโกมีสมาชิก แล้ว 195 ประเทศ
    

     H.E. Madame Irina Bokova  เป็นสุภาพสตรีชาวบัลแกเรียซึ่งมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการศึกษาเพื่อบรรลุเป้าหมายในการจัดการศึกษาเพื่อปวงชนขององค์การยูเนสโก และเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษขององค์การสหประชาชาติ อาทิ การส่งเสริมการรู้หนังสือ การพัฒนาการศึกษาสำหรับสตรีและเด็กผู้หญิง การส่งเสริมสิทธิมนุษย์ชนศึกษาและสันติภาพ การส่งเสริมนวัตกรรม และการใช้ ICT ในการพัฒนาการศึกษา เป็นต้น การเดินทางมาเยือนไทยครั้งนี้ เป็นครั้งที่ 2 หลังจากที่ได้เยือนไทยครั้งแรกเมื่อ พ.ศ 2555 ด้วยการเข้าร่วมการประชุมระดับสูงด้านการศึกษาเพื่อปวงชน ครั้งที่ 10 ที่จอมเทียน จังหวัดชลบุรี  
    

     ในการเยือนไทยครั้งนี้ ผู้อำนวยการใหญ่องค์การยูเนสโกจะร่วมมือกับกระทรวงศึกษาธิการของไทย ในการร่วมผลักดันและส่งเสริมการใช้ ICT เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก โดยจะเข้าร่วมกล่าวสุนทรพจน์ในพิธีเปิดการประชุมระดับรัฐมนตรีเอเชียและแปซิฟิกด้าน ICT ในการพัฒนาการศึกษา ประจำปี 2555 ในวันที่ 10 กันยายน 2555 เวลา 09.00 น. ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ และศูนย์การประชุมบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ โดยมีรัฐมนตรีและเจ้าหน้าที่ระดับสูงจาก ๒๔ ประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก รวมทั้งศาสตราจารย์ดร.สุชาติ ธาดาธำรงเวช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการของไทยเข้าร่วมการประชุมด้วย
    

     นอกจากนี้ ผู้อำนวยการใหญ่ยูเนสโกจะปฏิบัติภารกิจสำคัญในการส่งเสริมการรู้หนังสือ และเสริมสร้างโอกาสทางการศึกษาสู่การบรรลุเป้าหมายโลกในการจัดการศึกษาเพื่อปวงชน เพื่อร่วมมือกับกระทรวงศึกษาธิการของประเทศไทยที่ได้มีการดำเนินการด้านการรู้หนังสือมานานกว่า 33 ปี  โดยในช่วงเช้า วันที่ 9 กันยายน 2555  จะได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมศูนย์การเรียนชุมชนบ้านป้อม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งเป็นหนึ่งในศูนย์การเรียนชุมชน  106 แห่งที่ได้รับผลกระทบจากภัยน้ำท่วม และได้รับความช่วยเหลือจากยูเนสโกในการบูรณะโครงสร้างพื้นฐาน การจัดซื้ออุปกรณ์การเรียน และการจัดฝึกอบรมให้แก่บุคลากรของศูนย์การเรียนชุมชน และในช่วงเย็นผู้อำนวยการใหญ่องค์การยูเนสโกจะได้ร่วมงานวันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือปี 2555 พร้อมทั้งกล่าวคำปราศรัยและมอบรางวัลการรู้หนังสือให้แก่นักการศึกษาและสถาบันการศึกษาของประเทศไทยที่ได้อุทิศตนในการส่งเสริมการรู้หนังสือให้แก่ประชาชนในชุมชนทั่วประเทศ 
  

     ในวันที่ 10 กันยายน 2555  ผู้อำนวยการใหญ่องค์การยูเนสโกจะได้รับเชิญในการเข้าร่วมพระราชพิธี ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทาน สมเด็จพระศรีสวรินทิรา บรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า และอ่านประกาศถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติคุณ ตามที่องค์การยูเนสโกได้ประกาศยกย่องให้ทรงเป็นบุคคลสำคัญของโลกในฐานะทรงมีผลงานดีเด่นด้านการศึกษา วิทยาศาสตร์ สุขภาพ และการอนุรักษ์พัฒนาวัฒนธรรม ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย ในพระบรมมหาราชวัง นอกจากนี้ จะได้มีโอกาสเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในฐานะทรงดำรงตำแหน่งทูตสันถวไมตรีขององค์การยูเนสโก และจะได้เดินทางไปยังโรงพยาบาลศิริราช เพื่อนำแจกันดอกไม้ ทูลเกล้าฯ ถวายเยี่ยมพระอาการประชวรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ณ โรงพยาบาลศิริราชด้วย
    

     H.E. Madame Irina Bokova จะได้มีโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีสตรีคนแรกของไทย เพื่อเข้าร่วมหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการพัฒนาการศึกษาในกรอบงานองค์การยูเนสโก รวมทั้งนโยบายของประเทศไทยในการนำ ICT มาใช้ในการพัฒนาการศึกษา ตลอดจนส่งเสริมบทบาทสตรีในการพัฒนาประเทศชาติด้วย
    

     การเดินทางมาเยือนไทยของ H.E. Madame Irina Bokova ครั้งนี้ นับเป็นโอกาสอันดีที่ประเทศไทยจะได้ร่วมมือกับองค์การยูเนสโกในการผลักดันบทบาทของประเทศไทยในการยกระดับและพัฒนาการศึกษาของประเทศในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ในฐานะที่ประเทศไทยได้รับการเลือกตั้งให้เป็นคณะกรรมการบริหารของยูเนสโก และเป็นผู้แทนประเทศในกลุ่มภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกในคณะกรรมการ EFA Steering Committee ขององค์การยูเนสโก ซึ่งจะมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการศึกษาเพื่อปวงชนให้สามารถบรรลุเป้าหมายในปี 2558

 

แหล่งที่มา: ประชาสัมพันธ์ สป. ศธ.