พบนักเรียนสานฝันที่ จ.ยะลา-ปัตตานี

พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย พล.ต.ต.ธัมมศักดิ์ วาสะศิริ ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พบปะพูดคุยกับนักเรียนโครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลา อำเภอเมืองยะลา และโรงเรียนโพธิ์คีรีราชศึกษา อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี เมื่อวันเสาร์ที่ 8 กรกฎาคม 2560


พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ กล่าวว่า นักเรียนโครงการสานฝันฯ ทุกคนคือความภาคภูมิใจของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ซึ่งเป็นผู้ริเริ่มโครงการ ด้วยเห็นว่าเด็กและเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้จำนวนมากชอบเล่นกีฬา จึงได้มอบหมายให้กระทรวงศึกษาธิการดำเนินการในเรื่องนี้ เพื่อนำระบบการกีฬาเข้าสู่ระบบการศึกษา ตนเองในฐานะที่ได้รับมอบหมายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการให้ดูแลรับผิดชอบการจัดการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ จึงได้มอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จัดทำโปรแกรมการเรียน “วิทย์-กีฬา” โดยเริ่มต้นเป็นครั้งแรกในโรงเรียนนี้เมื่อปีการศึกษา 2558 จึงถือว่าโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลา เป็น “ต้นแบบโรงเรียนโปรแกรมวิทย์-กีฬา” ซึ่งต่อมาได้ขยายโรงเรียนสานฝันฯ เพิ่มเป็น 8 แห่งในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และขยายผลเป็นโครงการ “ห้องเรียนกีฬา” ทั่วทุกภูมิภาคอีก 8 แห่ง


ทั้งนี้ ความก้าวหน้าดังกล่าวเกิดจากการสนับสนุนและความร่วมมือจากครู ผู้บริหาร ครูพี่เลี้ยง โค้ช พ่อแม่ผู้ปกครอง จนเกิดผลสำเร็จเป็นที่ปรากฏโดยทั่วไป คาดว่าในปีการศึกษาหน้าโครงการสานฝันฯ จะขยายผลเพิ่มไปยังโรงเรียนอีก 4 แห่ง ที่ อ.บันนังสตา จ.ยะลา, อ.ทุ่งยางแดง จ.ปัตตานี, อ.จะแนะ และ อ.ยี่งอ จ.นราธิวาสนอกจากนี้ เพื่อเป็นการให้เครือข่ายนักเรียนโครงการสานฝันฯ 8 แห่ง และโครงการห้องเรียนกีฬา 8 แห่ง ได้มาพบปะสานสัมพันธ์กัน ก็จะให้นักเรียนทุกคนทั้ง 2 โครงการได้มาแข่งกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ และมีกิจกรรมในการเปิดโลกทัศน์ รวมทั้งจัดการแสดง เพื่อแสดงออกถึงการสืบสานเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมประจำภาค ในช่วงต้นเดือนตุลาคมนี้


อย่างไรก็ตาม ได้ขอให้นักเรียนทุกคนตั้งใจเรียนหนังสือก่อนเป็นลำดับแรก และมีความอดทนขยันหมั่นเพียรที่จะพัฒนาตนเองในทุกด้าน ฝึกตนเองให้เป็นผู้ที่มีความรู้คู่คุณธรรม กล้าพูด กล้าแสดงออก อย่าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดหรือสิ่งที่ไม่ดีงาม เพื่อให้เรามุ่งมั่นพัฒนาตนเองให้ก้าวไปสู่จุดหมายของโครงการสานฝันฯ คือ “จุดประกายความฝัน มุ่งมั่นสู่อนาคต ปรากฏสู่ความสำเร็จ” ต่อไปนางสาวสุพรรณิกา แสนโพธิ์ ตัวแทนนักเรียนโครงการสานฝันฯ จากโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติศรีนครินทร์ ยะลา ซึ่งจะเป็นตัวแทนนักเรียนสานฝันกล่าวให้รองนายกรัฐมนตรีรับฟังในพิธีเปิดอาคาร ศปบ.จชต.ในวันที่ 12 กรกฎาคมนี้ ให้สัมภาษณ์ว่า นับตั้งแต่ได้สมัครเข้าเรียนเป็นนักเรียนโครงการสานฝันฯ ตั้งแต่เริ่มต้นโครงการเมื่อปีการศึกษา 2558 ในระดับชั้น ม.4 โปรแกรมวิทย์-กีฬา จนถึงปัจจุบันกำลังเรียนชั้น ม.6 ก็ได้รับการปลูกฝังความรู้จากครูอย่างใกล้ชิด เดิมได้เกรด 3.75 เทอมที่ผ่านมาได้เกรดสูงขึ้น 3.82


ทั้งนี้ ตนเองเลือกเรียนกีฬาในประเภทปันจักสีลัต ซึ่งเป็น 1 ใน 10 ประเภทกีฬาที่เปิดสอนในโรงเรียนสานฝันฯ นอกจากฟุตบอล วอลเลย์บอล ตะกร้อ มวยไทย ฟุตซอล บาสเก็ตบอล เทควันโด กรีฑา และฮอกกี้


ส่วนตัวเคยเข้าร่วมการแข่งขันมาแล้ว 3 รายการ ได้อันดับดีที่สุดคือ เหรียญเงินจากการแข่งขันปันจักสีลัตชิงแชมป์จังหวัดชายแดนภาคใต้ สำหรับความมุ่งมั่นส่วนตัวหลังจากเรียนจบแล้ว อยากเป็นครูสอนเด็กประถมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ อาจจะต้องไปสมัครเรียนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น หรืออาจจะเป็นครูตามโครงการเพชรในตม


ขอขอบคุณนายกรัฐมนตรีและกระทรวงศึกษาธิการ ที่เปิดโอกาสได้เข้าเรียนในโครงการสานฝันฯ ซึ่งทำให้ได้รับความรู้ รวมทั้งการพัฒนาทางด้านทักษะในกีฬาเป็นอย่างดีมาก

บัลลังก์ โรหิตเสถียร: สรุป/รายงาน
ยุทธพงศ์ เลือกกลั่นดี: ถ่ายภาพ
8/7/2560