พบปะนักเรียนห้องเรียนกีฬา

จังหวัดอุดรธานี – พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย พล.อ.สุทัศน์ กาญจนานนท์กุล ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และนายอำนาจ วิชยานุวัติ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ พบปะให้กำลังใจนักเรียนโครงการห้องเรียนกีฬา เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 พฤศจิกายน 2560 ที่โรงเรียนอุดรพัฒนาการ อำเภอเมืองอุดรธานี

พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ กล่าวว่า โครงการห้องเรียนกีฬา เป็นโครงการตามนโยบายของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่ต้องการนำการกีฬาเข้าสู่ระบบการศึกษา อีกทั้งเป็นการเพิ่มขีดความสามารถด้านกีฬาที่จะส่งผลถึงความสำเร็จของนักกีฬาไทยในระดับสากลให้มากยิ่งขึ้นต่อไป ซึ่งนักเรียนในโครงการห้องเรียนกีฬาจะเป็นนักเรียนแบบพักประจำ มีครูพี่เลี้ยง ได้รับโภชนาการที่ดี มีคลินิกกีฬา คลินิกพิเศษ รวมทั้งศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา อีกทั้งเมื่อสำเร็จการศึกษาในระดับชั้น ม.6 จะมีโควต้าที่นั่งให้เลือกเรียนต่อที่สถาบันการพลศึกษาหรือมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติได้อีกด้วย

ในการดำเนินโครงการดังกล่าว กระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้ทำงานร่วมกับสถาบันการพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยในปีแรกได้เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้น ม.4 จำนวน 4 จังหวัด ที่จังหวัดสุโขทัย มหาสารคาม กระบี่ และสมุทรสาคร จากนั้น สพฐ.ได้ศึกษาและพิจารณาขยายโครงการเพิ่มอีก 4 จังหวัด ที่จังหวัดอุดรธานี ชัยภูมิ เพชรบูรณ์ และชุมพร รวมทั้งพิจารณารับนักเรียนชั้น ม.1 เพิ่มขึ้นด้วย

สำหรับจังหวัดอุดรธานี ซึ่งได้รับการคัดเลือกจาก สพฐ. ให้เข้าร่วมโครงการห้องเรียนกีฬา ได้เปิดรับสมัครคัดเลือกนักเรียนรุ่นแรกเข้าเรียนตั้งแต่ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 จำนวน 2 แห่ง ที่โรงเรียนอุดรพัฒนาการ ในระดับชั้น ม.4 และโรงเรียนราชินูทิศ 2 ในระดับชั้น ม.1 ทำให้ปัจจุบันมีโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการจำนวนทั้งสิ้น 8 โรงเรียน

นอกจากนี้ นักเรียนในโครงการห้องเรียนกีฬาได้รับการสนับสนุนจากบุคคลและหน่วยงานต่าง ๆ  โดยในเร็ว ๆ นี้ พล.อ.ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี จะได้รับมอบ Fitness Room เพื่อส่งต่อไปยังห้องเรียนกีฬาให้ครบถ้วนทุกโรงเรียน จึงขอให้ สพฐ.และสถาบันการพลศึกษา ประสานความร่วมมือเรื่องสถานที่ในการติดตั้ง Fitness Room ต่อไป

อีกทั้งโรงเรียนห้องเรียนกีฬาได้ร่วมกันจัดกิจกรรมพิเศษในช่วงปิดภาคเรียน อาทิ โครงการสามัคคีสัมพันธ์ สานฝันห้องเรียนกีฬา ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 5-9 ตุลาคมที่ผ่านมา ณ จังหวัดนครนายก โดยมีนักเรียน 2 โครงการ จากโครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ และโครงการห้องเรียนกีฬา เข้าร่วมจำนวน 1,497 คน เพื่อให้นักเรียนได้มาพบปะ ทำกิจกรรม และแข่งกีฬาร่วมกัน และในปีหน้าจะจัดโครงการร่วมกันอีก ระหว่างวันที่ 30 เมษายน-4 พฤษภาคม 2561 ที่ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งจะมีนักเรียนและครูทั้ง 2 โครงการเข้าร่วมกว่า 2,500 คน

พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ กล่าวด้วยว่า จากการพบปะเยี่ยมเยียนในครั้งนี้ ได้แสดงความยินดีและให้กำลังใจกับนักเรียนทั้ง 38 คนที่ผ่านการคัดเลือกเข้ามาเป็นนักเรียนในโครงการ เพื่อมุ่งหวังให้นักเรียนทุกคนได้พัฒนาตนเองให้มีความเจริญก้าวหน้า ตั้งใจเรียน ตั้งใจฝึกฝนกีฬา เชื่อมั่นตัวเอง มีแรงบันดาลใจ โดยขอให้นักเรียนภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาการศึกษาและการกีฬาของประเทศไทย ให้สมกับสโลแกนของโครงการที่ว่า “เส้นทางสู่ฝัน สรรค์สร้างแรงบันดาลใจ นักกีฬาไทยสู่สากล”


อรพรรณ ฤทธิ์มั่น, บัลลังก์ โรหิตเสถียร: สรุป/รายงาน
กิตติกร แซ่หมู่, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น: ถ่ายภาพ
10/11/2560
กลุ่มประชาสัมพันธ์ สร. และกลุ่มสารนิเทศ สอ.สป.