พระบรมราโชวาท สารนายกฯ รายชื่อเด็กเข้าพบนายรัฐมนตรี ประจำปี 2553 และกำหนดการ

คำขวัญนายอภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ  นายกรัฐมนตรี

คิดสร้างสรรค์  ขยันใฝ่รู้  เชิดชูคุณธรรม

 

– สารพระวรธัมโม

– สารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 

– ประกาศรายชื่อเด็กและเยาวชนที่จะเข้าพบนายกรัฐมนตรี

– พระบรมราโชวาท

– สารนายกรัฐมนตรี

– กำหนดการวันที่ 8 มกราคม 2553

– กำหนดการวันที่ 9 มกราคม 2553