พัฒนาคุณภาพการศึกษา พท.ชายแดน

จังหวัดเชียงใหม่ – เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาพื้นที่ชายแดน โดยมีกลุ่มเป้าหมาย รวม 24 อำเภอใน 4 จังหวัดคือ จังหวัดเชียงราย แม่ฮ่องสอน ตาก และเชียงใหม่

พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ กล่าวบางตอนในการเปิดประชุมครั้งนี้ว่า การพัฒนาคุณภาพการศึกษาในพื้นที่ชายแดน เริ่มวันนี้ก็ไม่สาย ตั้งหลักกันอีกครั้ง โดยใช้ระบบการศึกษามาเป็นการขับเคลื่อนให้เกิดรูปธรรมอย่างจริงจัง

อนึ่ง ในการประชุมครั้งนี้ ดร.รตนภูมิ โนสุ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 เป็นผู้กล่าวต้อนรับ โดยนายเชิดศักดิ์ ศรีศักดิ์วิชัย ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นฝ่ายเลขานุการที่ประชุม ซึ่งได้ให้ผู้แทนหน่วยงานการศึกษาที่เข้าร่วมประชุมได้นำเสนอสภาพปัจจุบันปัญหา บริบท และความต้องการในการพัฒนา เพื่อวิเคราะห์หาแนวทางในการพัฒนาต่อไป


บัลลังก์ โรหิตเสถียร: รายงาน
ข้อมูลและภาพถ่าย: จาก ประชาสัมพันธ์ สพป.เชียงใหม่ เขต 2
26
/2/2560