พัฒนาศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา

พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ให้การต้อนรับและหารือกับ Mr Bradley Rickelman ผู้เชี่ยวชาญด้านการเพิ่มขีดความสามารถทางเศรษฐกิจ ภายใต้โครงการ Professional Fellows Program ของสำนักงานกิจการการศึกษาและวัฒนธรรม กระทรวงการต่างประเทศแห่งสหรัฐอเมริกา เมื่อวันอังคารที่ 5 มีนาคม 2562 ณ ห้องดำรงราชานุภาพ อาคารราชวัภลภ กระทรวงศึกษาธิการพล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ กล่าวว่า รัฐบาลมีนโยบายและให้ความสำคัญเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ ด้วยการเพิ่มขีดความสามารถของทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) เป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าว ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และ Thailand 4.0


การพบปะหารือในครั้งนี้ จึงเป็นโอกาสอันดีที่ สอศ. จะได้มีความร่วมมือกับสำนักงานกิจการการศึกษาและวัฒนธรรม กระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐอเมริกา เพื่อให้ความสำคัญกับการพัฒนาผู้ประกอบการรุ่นใหม่ โดยเฉพาะในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา พร้อมทั้งเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาไทยผ่านความร่วมมือทางวิชาการด้านต่าง ๆ โดยได้เน้นย้ำถึงความมุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการอาชีวศึกษาของรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งความพยายามดังกล่าวได้ส่งผลเชิงบวกที่เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน โดยเฉพาะอัตราการสมัครเข้าเรียนในสายอาชีวศึกษาที่เพิ่มขึ้นตลอดระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมาอย่างเห็นได้ชัด


สำหรับ Mr Bradley Rickelman ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาธุรกิจของ Meridian Technology Center มลรัฐโอกลาโฮมา และเป็นประธานกรรมการ Oklahoma Venture Forum เพื่อธุรกิจสตาร์ทอัพ ตลอดจนเป็นประธานกรรมการด้านการจัดการผังเมือง ธุรกิจและอุตสาหกรรม เมืองสติลวอเตอร์ มลรัฐโอกลาโฮมา สหรัฐอเมริกา โดยเป็นผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจากสำนักงานกิจการการศึกษาและวัฒนธรรม กระทรวงการต่างประเทศแห่งสหรัฐอเมริกา เพื่อเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนผู้เชี่ยวชาญด้านการเพิ่มขีดความสามารถทางเศรษฐกิจ (Economic Empowerment Cohort)


ทั้งนี้ Mr Bradley Rickelman มีกำหนดเดินทางเยือนประเทศไทย ระหว่างวันที่ 1-14 มีนาคม 2562 เพื่อปฏิบัติงานร่วมกับบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ภายใต้โครงการอบรมหัวหน้าหรือครูที่ปรึกษาศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาจำนวน 51 แห่ง ในหัวข้อ Advanced Entrepreneurial Education และหัวข้อ Tourism-based Entreprise สำหรับสถานศึกษาในเขตจังหวัดสุราษฎร์ธานี พังงา และภูเก็ต จำนวน 16 แห่ง โดยโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาสมรรถนะในการบริหารงานศูนย์บ่มเพาะของหัวหน้าหรือครูที่ปรึกษาศูนย์บ่มเพาะฯ และส่งเสริมเครือข่ายที่มีคุณภาพในการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างศูนย์บ่มเพาะฯ ในภูมิภาคของผู้เข้ารับการอบรม
  BANGKOK: March 5, 2019

General Surachet Chaiwong, Deputy Minister of Education, received a courtesy visit of Mr. Bradley Rickelman, U.S. Department of State exchange participant, endorsed through the Professional Fellows Program of Bureau of Educational and Cultural Affairs.

A native of Oklahoma and Assistant Director of the Meridian Technology Center for Business Development, in Stillwater, Oklahoma, Mr. Rickelman is on a mission to support a series of tailor-made trainings in “Advanced Entrepreneurial Education” for 51 vocational colleges nationwide and “Accelerating Tourism-based Enterprises” for 16 vocational colleges in SuratThani, Phuket and Phang-nga. These sessions are hosted under collaboration between Office of the Vocational Education Commission (OVEC) and U.S. Department of State Professional Fellows Program with primary objectives to strengthen management skills of OVEC incubator administrators and to promote creative networks among these administrators in different regions throughout the country.


Participating administrators will gain knowledge on startup ecosystem, financial literacy, intellectual property as well as tips and techniques on how to effectively manage business incubators. This program is designed toequip administrators with the skills they need to launch practical incubating programs for their vocational students and to improve the quality of Thai entrepreneurial education to meet international standards.


“Enhancing vocational education standards is our top priority, and we are delighted to have U.S. Department of State as our partner for sustainability and economic empowerment,” said General Surachet Chaiwong.


There are currently 416 entrepreneurship incubators nationwide, operating under public vocational colleges and institutes. Over 10,000 students are being trained each year, and hundreds of new SMEs emerge from these incubators. The ministry is consistently providing on-going support to every incubator to make sure sustainable growth exists and accelerates.

 


Written by อรพรรณ​ ฤทธิ์มั่น,
ขอบคุณข้อมูล คณะทำงาน รมช.ศึกษาธิการ
Photo Credit อิทธิพล รุ่งก่อน
Rewriter นวรัตน์​ ราม​สูต
Graphic/Editor บัลลังก์ โรหิตเสถียร