พิธีทำบุญตักบาตร ถวายพระราชกุศลปัญญาสมวาร (50 วัน) และ Big Cleaning Day

กระทรวงศึกษาธิการ จัดพิธีทำบุญตักบาตรและถวายพระราชกุศลปัญญาสมวาร (50 วัน) พระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช วันที่ 1 ธันวาคม 2559 ณ กระทรวงศึกษาธิการ

 

 

พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยพลเอกสุรเชษฐ์  ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรและถวายพระราชกุศลปัญญาสมวาร (50 วัน) พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระสงฆ์ จำนวน 10 รูป  วันที่ 1 ธันวาคม 2559 ณ สนามหญ้ากระทรวงศึกษาธิการ

 

โอกาสนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้นำผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ร่วมกันร้องเพลงพ่อแห่งแผ่นดินและเพลงสรรเสริญพระบารมี พร้อมทั้งยืนสงบนิ่ง 1 นาทีเพื่อถวายความอาลัย

จากนั้นได้จัดพิธีเปิดกิจกรรม Big Cleaning Day ถวายเป็นพระราชกุศล โดยทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมแรงร่วมใจกันทำความสะอาด บริเวณรอบกระทรวงศึกษาธิการ ทั้งการทำความสะอาดท่อระบายน้ำ กวาดทางเท้า ทาสีกำแพง ฉีดน้ำล้างทำความสะอาดพื้นผิวถนนราชดำเนินนอกและบริเวณใกล้เคียง

 

 

สำหรับกิจกรรม Big Cleaning Day มีข้าราชการและบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกันทำความสะอาดกว่า 700 คน โดยแบ่งพื้นที่การทำความสะอาดตามหน่วยงานรับผิดชอบ ได้แก่ บริเวณด้านหน้ากระทรวงศึกษาธิการและถนนราชดำเนินนอก ดูแลโดยสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (สป.) และสำนักนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) บริเวณด้านข้างฝั่งถนนพิษณุโลก รับชอบโดยสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) และสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) บริเวณฝั่งถนนนครราชสีมา รับผิดโดยสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) และบริเวณด้านข้างฝั่งถนนลูกหลวง รับผิดชอบโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า รู้สึกดีใจ ภูมิใจ ที่ได้ทำกิจกรรมต่างๆ ถวายเป็นพระราชกุศล และเชื่อว่าข้าราชการ บุคลากรกระทรวงศึกษาธิการจะรู้สึกเช่นเดียวกัน และมีความตั้งใจที่จะร่วมมือกันทำให้กระทรวงศึกษาธิการสะอาดเรียบร้อยสวยงาม เหมือนกับบ้านของตัวเอง ทั้งยังกระตุ้นเตือนให้ข้าราชการ บุคลากรทุกคน รู้รักสามัคคี ตั้งใจทำความดีโดยนึกถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ซึ่งพระองค์ไม่ต้องการให้ทำอะไรเพื่อพระองค์ แต่ขอให้เราทุกคนทำเพื่อคนไทยด้วยกันเอง

หลังจากเสร็จสิ้นพิธีเปิดกิจกรรม Big Cleaning Day รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และผู้บริหารหน่วยงานในสังกัด ได้นำข้าราชการและบุคลากรร่วมกันทำความสะอาดกระทรวงศึกษาธิการตามที่ได้กำหนดไว้

                                                                            

                                                                                                                                                                                                                                                                     กลุ่มสารนิเทศ สอ.สป.