พิธีทำบุญตักบาตร และถวายความอาลัย

ศธ.จัดพิธีทำบุญตักบาตรถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช


กระทรวงศึกษาธิการ จัดพิธีทำบุญตักบาตรและพิธีถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 ตุลาคม 2559 ณ บริเวณหน้าอาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ


นวรัตน์ รามสูต, บัลลังก์ โรหิตเสถียร : สรุป/รายงาน
ยุทธพงศ์ เลือกกลั่นดี : ถ่ายภาพ
20/10/2559