พิธีมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวาย ร.9

พระมหากรุณาธิคุณปกเกล้าฯ ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ โปรดเกล้าฯ ให้จัดพิธีมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

รายการ “ตามรอยพ่อ” คืนวันศุกร์ที่ 19 พ.ค. 60 ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะประธานพิพิธภัณฑ์และหอสมุดสมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ได้เป็นแขกรับเชิญร่วมสนทนาทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT) กล่าวว่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชอนุสรณ์คำนึงถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร สมเด็จพระบรมชนกนาถ ซึ่งเสด็จสวรรคตเมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้สำนักพระราชวัง จัดพิธีมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวาย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ โดยมีสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เป็นประธานสงฆ์ พร้อมด้วยพระสงฆ์ ๑๗๕ รูป ในวันอังคารที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๑๖.๓๐ น. ณ พระลานพระราชวังดุสิต (ลานพระบรมรูปทรงม้า)

พร้อมกันนี้ ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้อัญเชิญ “พระพุทธนรสีห์” พระพุทธรูปยุคเชียงแสน ปางมารวิชัย ซึ่งเป็นพระพุทธรูปที่มีพระพุทธลักษณะงดงามยิ่ง และไม่เคยอัญเชิญออกนอกสถานที่ให้ประชาชนทั่วไปได้ถวายสักการะมาก่อน ครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกที่อัญเชิญมาเป็นพระประธานในพิธี โดยริ้วขบวนตามแบบโบราณราชประเพณีอันงดงาม

ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะประธานพิพิธภัณฑ์และหอสมุดสมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ เล่าตามพระนิพนธ์ของสมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพว่า เป็นพระพุทธรูปที่มีความงดงามยิ่งนัก ถือเป็นบุญใหญ่หลวงแก่ผู้ได้เฝ้าถวายบูชาอันจะก่อให้เกิดความเป็นสวัสดิมงคล สมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพได้ทอดพระเนตรเห็นในวิหารหลวง วัดพระสิงห์ เมืองเชียงใหม่ ตรัสว่า พระพุทธรูปขัดสมาธิเพชรแบบเชียงแสนองค์นี้มีลักษณะที่งดงามเหลือเกิน ถือเป็นบุญตาที่ได้แลเห็น

เจ้านายฝ่ายเหนือจึงได้พร้อมใจกันทูลถวาย จึงได้ทรงรับมาตั้งไว้บูชาในท้องพระโรง วังวรดิศ ใกล้กับสะพานดำรงสถิต ใคร ๆ ไปเห็นก็ชมทุกคนว่าเป็นพระพุทธรูปงามอย่างประหลาดมาก ถือเป็นสัญลักษณ์แห่งความรักและความผูกพันที่ทรงมีต่อเจ้านายฝ่ายเหนือและชาวเมืองเชียงใหม่ วันหนึ่งที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชกิจจะเสด็จพระราชดำเนินลงไปเมืองสมุทรปราการเพื่อทรงรับพระบรมสารีริกธาตุที่รัฐบาลอินเดียทูลเกล้าฯ ถวาย และโปรดเกล้าฯ ให้เจ้าพระยายมราช เมื่อยังเป็นพระยาสุขุมวินิจฉัย เชิญมาจากอินเดียจนถึงเมืองสมุทรปราการ เวลาประทับรถยนต์พระที่นั่งไปที่สถานีหัวลำโพง ได้ทรงพระกรุณาเสด็จแวะที่วังวรดิศ ทรงพระดำเนินไปทอดพระเนตรพระพุทธรูปที่ท้องพระโรง พอทอดพระเนตรเห็นก็ทรงมีพระราชดำรัสว่า “พระองค์นี้งามมากและแปลกจริง ๆ“

สมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพและเจ้านายฝ่ายเหนือจึงพร้อมใจกันขอพระราชทานทูลเกล้าฯ ถวาย พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงขนานพระนามถวายว่า “พระพุทธนรสีห์” และเป็นพระพุทธรูปองค์สำคัญแต่นั้นมา อัญเชิญประดิษฐานไว้ในพระที่นั่งอัมพรสถาน อันเป็นที่ประทับของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 ซึ่งพระพุทธนรสีห์ยังสถิตอยู่ในพระราชมณเฑียรตราบจนบัดนี้

ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนร่วมพิธีมหามงคลฯ ร่วมเสริมสร้างความรู้รักสามัคคี ความร่มเย็นเป็นสุข สนองพระราชปณิธานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ที่ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดพิธีมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ประชาชนในส่วนกลางสามารถเข้าร่วมพิธีมหามงคลฯ ได้ที่พระลานพระราชวังดุสิต ผู้ที่อยู่ในจังหวัดต่าง ๆ สามารถรับชมการถ่ายทอดสด ตั้งแต่เวลา ๑๗.๑๐ น. เป็นต้นไป ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT2HD), ช่องดาวเทียม Thai TV Global Network (TGN), และ NBT World

นอกจากนี้ ยังสามารถติดตามรับฟังพิธีมหามงคลนี้ทาง สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศ หรือจะรับชมทาง face book “liveNBT2HD” สำหรับท่านที่ต้องการบทสวดเจริญพระพุทธมนต์ทั้ง ๒๘ บท สามารถถ่าย “QR Code” ดาวน์โหลดบทสวดได้ที่เว็บไซต์ กรมประชาสัมพันธ์ www.prd.go.th


บัลลังก์ โรหิตเสถียร: รายงาน
ขอบคุณข่าวจาก prd.go.th
18/5/2560