พิธีอัญเชิญเครื่องราชสักการะ

นายพีระ รัตนวิจิตร รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการ เข้าร่วมพิธีอัญเชิญเครื่องราชสักการะ ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๙ กรกฎาคม  ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๙ น. ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต

ในการนี้ พลเอก เทพพงศ์ ทิพยจันทร์ ปลัดกระทรวงกลาโหม ในนามรัฐบาลและพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า เป็นผู้กล่าวอัญเชิญเครื่องราชสักการะ ดังนี้

“ขอพระราชทานกราบบังคมทูลพระกรุณาทรงทราบฝ่าละอองธุลีพระบาท

ตามที่รัฐบาลและทุกภาคส่วนได้พร้อมใจกันจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ โดยรัฐบาลได้จัดให้มีพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๘ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑ ณ บริเวณท้องสนามหลวง ซึ่งมีหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชน และจิตอาสา ได้นำพานพุ่มทอง – พานพุ่มเงิน ถวายราชสักการะเนื่องในโอกาสมหามงคลฯ ดังกล่าว จำนวนทั้งสิ้น ๑๐๘ คู่

ข้าพระพุทธเจ้า พลเอก เทพพงศ์ ทิพยจันทร์ ปลัดกระทรวงกลาโหม ในนามรัฐบาลและพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า มีความปลื้มปิติเป็นล้นพ้น ที่ได้นำผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชน และจิตอาสา นำเครื่องราชสักการะ ประกอบด้วย ต้นไม้ทอง ต้นไม้เงิน พานพุ่มทอง พานพุ่มเงิน และกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ที่พสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าได้นำมาถวาย เพื่อแสดงความจงรักภักดีและความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๘ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑ ณ บริเวณท้องสนามหลวง

ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายต่างตระหนักชัดแจ้งอยู่เสมอว่า นับเป็นเวลานานหลายทศวรรษ ที่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทได้ทรงปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการ ตามรอยพระยุคลบาทพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ด้วยพระวิริยะอุตสาหะ เพื่ออำนวยประโยชน์สุขแก่อาณาประชาราษฎร์ ขจัดปัดเป่าความทุกข์ยากของราษฎรให้มีความอยู่ดีกินดี มีคุณภาพชีวิตที่ดีโดยทั่วหน้า และสร้างสรรค์ความเจริญก้าวหน้าให้แก่ประเทศชาติตลอดมา

ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายล้วนสำนึกและซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมหาที่สุดมิได้ เนื่องในโอกาสอันเป็นมหามงคล แห่งวันเฉลิมพระชนมพรรษาประจำปี ๒๕๖๑ นี้ ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราชานุญาตนำพสกนิกรทุกหมู่เหล่าทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเครื่องราชสักการะเนื่องในโอกาสมหามงคลนี้

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม”

โอกาสนี้ ปลัดกระทรวงกลาโหมเชิญเครื่องราชสักการะ ๕ ชิ้น ประกอบด้วย ต้นไม้ทอง ต้นไม้เงิน พานพุ่มทอง พานพุ่มเงิน และพานกระทง ดอกไม้ธูปเทียนแพ มอบพลอากาศโท ภักดี แสง-ชูโต ผู้ออกรับเครื่องราชสักการะตามลำดับ หลังจากนั้นผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และจิตอาสา เชิญพานพุ่มทอง พานพุ่มเงิน มอบผู้ออกรับ ฯ ตามลำดับ โดยมีนักเรียนนายร้อย ๔ เหล่าเป็นผู้ถือพานพุ่มทอง พานพุ่มเงิน ให้กับหน่วยงานต่าง ๆ