ภารกิจที่ยะลา

ภารกิจ รมช.ศธ.ที่ยะลา, 21 ธันวาคม 2558

จังหวัดยะลา – พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมคณะ ได้ลงพื้นที่ตรวจราชการและประชุมดำเนินงานตามแผนการพัฒนาศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ การติดตามข้อมูลนักเรียนทุน พร้อมแผนปฏิบัติการพัฒนาการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ 2559 เมื่อวันจันทร์ที่ 21 ธันวาคม 2558 ณ ห้องประชุมขุนศิลป์ สำนักงานศึกษาธิการภาค 12 อำเภอเมืองยะลา

พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวถึงการเดินทางไปปฏิบัติราชการในครั้งนี้ว่า เพื่อตรวจเยี่ยมข้าราชการด้านการศึกษา และติดตามแผนการพัฒนาด้านการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมทั้งใช้โอกาสนี้มาอวยพรปีใหม่แก่ข้าราชการในพื้นที่อีกด้วย

ในการติดตามงานด้านการศึกษา พบว่านักเรียนในพื้นที่ทุกระดับชั้นมีคะแนนที่สูงขึ้นกว่าเดิม ถึงแม้ว่าจะไม่มากนักแต่ก็ดีกว่าที่ผ่านมา ส่วนการศึกษาเพื่อมีงานทำ ก็จะมีการรณรงค์ให้เด็กได้เรียนในสถานศึกษาอาชีวะมากขึ้น สำหรับการรักษาความปลอดภัยบุคลากรด้านการศึกษาและครู ก็มีสถิติการเสียชีวิตของครูลดลงหรือแทบจะไม่เกิดขึ้น ซึ่งในปีหน้าก็ยังคงมีความเข้มข้นขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งในแง่การยกระดับด้านการศึกษาและการดูแลความปลอดภัยครู โดยความร่วมมือกันระหว่างศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) และกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน (กอ.รมน.) ภาค 4 ส่วนหน้า

ทั้งนี้ ได้ฝากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องขับเคลื่อนการขยายโรงเรียนกีฬาให้ครบทุกจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ตามโครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วย

จากนั้น รมช.ศึกษาธิการ และคณะ ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมกิจกรรมคืนความสุขให้ประชาชน  จัดโดยสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดยะลา ร่วมกับโรงเรียนพระดาบส จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 14 – 23 ธันวาคม 2558 โดยมีกิจกรรมให้บริการประชาชน อาทิ การตรวจเช็คสภาพและซ่อมรถจักรยานยนต์ และการซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้า เป็นต้น ซึ่งนอกเหนือจากการคืนความสุขให้ประชาชนในพื้นที่แล้ว ยังเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนโรงเรียนพระดาบส จังหวัดชายแดนใต้ ได้ฝึกทักษะอาชีพและนำความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติจริงด้วย


ขอบคุณ : ข้อมูลและภาพถ่ายจากศูนย์สารนิเทศขั้นพื้นฐาน สพฐ.
บัลลังก์ โรหิตเสถียร : รายงาน
22/12/2558