ภารกิจที่สุราษฎร์ธานี

จังหวัดสุราษฎร์ธานี – เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 ตุลาคม 2560 ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อเป็นประธานเปิดงานโครงการคุณธรรม สพฐ.: ครอบครัวที่สาม (ครอบครัวคุณธรรม) จากนั้นมอบนโยบายการปฏิบัติงานสำหรับครูผู้ช่วยจังหวัดสุราษฎร์ธานี และพบปะสนทนากับนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี

ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนภายหลังการลงพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีในครั้งนี้ว่า เพื่อมอบนโยบายที่สำคัญของกระทรวงศึกษาธิการในเรื่องที่เกี่ยวกับ “โครงการโรงเรียนคุณธรรม หรือสถานศึกษาคุณธรรม” ซึ่งเกี่ยวข้องกับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด (ศธจ.) 76 จังหวัด และสำนักงานศึกษาธิการกรุงเทพมหานคร (ศธ.กทม.)  ครอบคลุมสถานศึกษาทุกสังกัด พร้อมทั้งได้รับความร่วมมือจากภาคเอกชนในการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณธรรมไปสู่ความสำเร็จ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9

ม.ล.ปนัดดา ได้กล่าวเน้นย้ำถึงความสำเร็จการขับเคลื่อนงานตามนโยบายด้วยว่า สถาบันแมคเคนซี่ (McKinsey Global Institute: MGI) ได้มาบรรยายเกี่ยวกับแวดวงการศึกษาของโลก ซึ่งจัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) พบว่าความสำเร็จดังกล่าวอยู่ที่ “ผู้บริหารสถานศึกษา” ซึ่งจะเป็นหลักสำคัญที่จะนำพาหลักชัยการขับเคลื่อนนโยบายไปสู่ความสำเร็จตามผลสัมฤทธิ์ เพราะหากคุณภาพของจุดเริ่มต้นดีแล้ว ย่อมจะมีผลให้เกิดวัฒนธรรมเลียนแบบการทำคุณงามความดีไปยังรองผู้บริหาร ครู รวมทั้งนักเรียนนักศึกษา ในสายที่ตนเองมีความถนัดต่อไป


รมช.ศธ.เปิดงานโครงการคุณธรรม สพฐ.: ครอบครัวที่สาม (ครอบครัวคุณธรรม)


อีกประเด็นที่สำคัญคือ “การส่งเสริมรักการอ่าน” ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญมาก อยากให้โรงเรียนส่งเสริมให้มีการอ่านหนังสือ หรือหนังสืออ่านประกอบเพิ่มขึ้น โดยฝึกให้นักเรียนฝึกย่อใจความ นำเสนอหน้าชั้นเรียนหรือเข้าแถวหน้าเสาธงในตอนเช้า เพราะหากนักเรียนได้อ่านมาก ๆ จะส่งผลให้สามารถเขียนและพูดได้ดีทั้ง 3 ทักษะต่อไป

อีกเรื่องคือ “คุณธรรมนำความรู้” ซึ่งเน้นย้ำในเรื่องนี้ ในระหว่างที่ได้พบปะสนทนากับนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี รวมทั้งของขอบคุณครูอาจารย์ทุกท่านด้วยที่ได้ร่วมกันขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรมไปสู่ความสำเร็จ


รมช.ศธ.พบปะครูผู้ช่วย จ.สุราษฎร์ธานี


ม.ล.ปนัดดา ยังได้กล่าวถึงช่วงเวลานี้ที่ประชาชนชาวไทยต่างมีความเศร้าเสียใจ ในนามกระทรวงศึกษาธิการขอเป็นกำลังใจให้กันและกัน เพื่อช่วยกันขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่ความเจริญรุ่งเรือง แต่ความโศกเศร้าเสียใจที่พระองค์ท่านจากพวกเราไปนั้น ตราบใดที่พวกเรายังคงทำสิ่งที่เป็นความรักความเมตตาของท่าน และนำไปสู่การปฏิบัติ พระองค์ท่านจะได้ประทับและสถิตเสถียรอยู่กับเราตลอดไป

ม.ล.ปนัดดา กล่าวด้วยว่า ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งเป็นพระราชพิธีที่รัฐบาลไทยจัดขึ้นเพื่อถวายความอาลัยเป็นครั้งสุดท้ายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระเมรุมาศ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง ระหว่างวันที่ 25–29 ตุลาคม 2560 โดยวันที่ 26 ตุลาคม 2560 เป็นวันถวายพระเพลิงนั้น ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชน นักเรียนนักศึกษา ครูบาอาจารย์ทุกท่าน ร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ในจังหวัดต่าง ๆ ที่ท่านพำนักอาศัยอยู่ เพื่อรำลึกถึงคุณงามความดีของพระองค์ท่าน ที่เรายังคงรักพระองค์ท่านอย่างถึงที่สุด


บัลลังก์ โรหิตเสถียร: สรุป/รายงาน
อรพรรณ ฤทธิ์มั่น: ถ่ายภาพ
5/10/2560