ภารกิจที่เชียงใหม่

จังหวัดเชียงใหม่ – เมื่อวันจันทร์ที่ 19 มกราคม 2558  พลเอก สุทัศน์ กาญจนานนท์กุล ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ระดับมัธยมศึกษา สำหรับนักเรียนโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ทุน พสวท.) ครั้งที่ 29 ณ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย และตรวจเยี่ยมสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 ที่จัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

นายบุญเสริญ สุริยา ผู้อำนวยการโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ถึงการจัดงานในครั้งนี้ว่า เพื่อต้องการให้นักเรียนทุนตามโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ทุน พสวท.) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้โอกาสนำเสนอผลงานการจัดนิทรรศการของนักเรียนทุน พสวท.ทุกศูนย์ ให้ปรากฏแก่สาธารณชน โดยกำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 18 – 22 มกราคม 2558 ซึ่งมีผู้เข้าประชุมประกอบด้วยผู้บริหาร ครู และนักเรียนทุน พสวท. จาก 10 ศูนย์ทั่วประเทศ

ในการนี้ นายอนิรุทธ์ ล่ามพระยา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ได้ร่วมให้การต้อนรับและร่วมในพิธีเปิดการประชุมวิชาการครั้งนี้ด้วย


ภาพ : นายพรเทพ สล่าเพชร
เครือข่ายประชาสัมพันธ์โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย


จากนั้นในช่วงบ่าย พลเอก สุทัศน์ กาญจนานนท์กุล ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะ เดินทางไปตรวจเยี่ยมสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 ที่จัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม โรงเรียนวัดจอมคีรี อำเภอเชียงดาว โดยมีนายทวนทอง ศรีสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 พร้อมด้วยผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู และนักเรียนในสังกัดให้การต้อนรับและนำเยี่ยมชม


ภาพ ประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3

บัลลังก์ โรหิตเสถียร
สรุป/รายงาน

19/1/2558
ขอบคุณ : ข้อมูลจากประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34
และ
ประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3