มอบบ้านช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ

จังหวัดนครศรีธรรมราช – ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่อำเภอนบพิตำ เมื่อวันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2560 เพื่อเป็นประธานมอบบ้านโครงการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติในเขตพื้นที่ภาคใต้ 12 จังหวัด ในพื้นที่ตำบลกรุงชิง อำเภอนบพิตำ จำนวน 3 จุด โดยมีผู้บริหารในสังกัด และผู้บริหารในพื้นที่หลายภาคส่วนที่ให้ความช่วยเหลือร่วมเป็นประจักษ์พยานในพิธีมอบบ้านครั้งนี้ เช่น นายดนัย เจียมวิเศษสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช, นายประเสริฐ บุญเรือง รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, นายประชาคม จันทรชิต รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา, นางเกษร ธานีรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนครศรีธรรมราช, นายสุรพล โชติธรรมโม ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช, ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1-4 /มัธยมศึกษา เขต 12 ตลอดจนประชาชนในพื้นที่

ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล กล่าวว่า โครงการดังกล่าวเป็นดำริของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่มอบให้กระทรวงศึกษาธิการ นำโดย นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับจังหวัดนครศรีธรรมราช นำโดยผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เข้ามาให้ความช่วยเหลือแก่พี่น้องประชาชนที่ประสบภัยพิบัติ ส่วนคณะพวกเราที่มาครั้งนี้ถือเป็นผู้แทนจากผู้ใหญ่ทุกท่านทั้งที่อยู่ในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

ภายหลังเกิดเหตุภัยพิบัติครั้งนี้ ในการประชุมคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีก็ได้ปรารภถึงความห่วงใยแก่พี่น้องประชาชนในภาคใต้ทั้ง 12 จังหวัด จึงได้ขอความร่วมมือให้หน่วยงานของกระทรวงศึกษาธิการเข้ามาช่วยเหลือในพื้นที่ ไม่ว่าจะเป็นสำนักงาน กศน. หรือสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) รวมทั้งส่วนราชการอื่นๆ ด้วย ซึ่งหากเราตั้งข้อสังเกตก็จะเห็นว่าเมื่อเหตุการณ์ภัยพิบัติเกิดขึ้นในภาคต่าง ๆ คนไทยจะมีน้ำใจ เมตตาอารี กรุณายิ่ง เดินทางข้ามภาค ข้ามจังหวัด เข้ามาช่วยเหลือกัน ดังเช่นหน่วยงานทั้งสองของกระทรวงศึกษาธิการต่างส่งบุคลากรที่มีความรู้ความชำนาญการมาช่วยซ่อมแซม ให้บริการความช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน  รวมทั้งสร้างบ้านให้แก่ประชาชน และจากการสอบถามพี่น้องประชาชนในพื้นที่ ต่างก็มีความพึงพอใจเป็นอย่างมาก จึงขอให้มองเหตุการณ์นี้ที่ผ่านพ้นไปแล้วว่า เป็นเรื่องของภัยพิบัติ ใครก็ห้ามไม่ได้ แต่เมื่อเกิดขึ้นแล้ว คนไทยทุกภาคส่วนต่างมีน้ำจิตน้ำใจช่วยเหลือกัน เพราะ “จะเกิดภาคไหน ๆ ก็ไทยด้วยกัน”

ความร่วมมือครั้งนี้ จึงเป็นสิ่งที่พวกเราช่วยกันปฏิบัติตามพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ได้พระราชทานสอนไว้ว่า “คนไทยต้องมีความรู้รักสามัคคี ประเทศชาติจึงจะนำพาไปสู่ความเจริญรุ่งเรือง และมีความร่มเย็นเป็นสุขได้” ในนามของรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการ จึงขอเป็นตัวแทนของรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการมอบบ้านแก่ผู้ประสบภัยพิบัติทั้ง 5 ท่าน


โอกาสนี้ ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้มอบกุญแจบ้านให้แก่ประชาชนที่ประสบภัยพิบัติอย่างรุนแรง จำนวน 5 หลัง ในหมู่ 1,2, 5 และหมู่ 10 ของตำบลกรุงชิง อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งเป็นบ้านที่บุคลากรในสังกัดสำนักงาน กศน. และ สอศ. ร่วมใจกันก่อสร้างเพื่อมอบให้ประชาชน ดังนี้

– นางสาวชุลีพร งามขำ
– นายเสนอ รัตนวงศ์
– นายจิรวุฒิ เมืองสุวรรณ์
– นางสาวสายพิณ ประดับเพชร
– นายจำเนียร แซ่ตัน

นอกจากนี้ นายดนัย เจียมวิเศษสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช และคณะผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการทั้ง 2 ท่าน ได้ร่วมมอบพัดลม หม้อหุงข้าว รวมทั้งเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่น ๆ ให้แก่เจ้าของบ้านทั้ง 5 หลังดังกล่าวอีกด้วย จากนั้น ม.ล.ปนัดดา และคณะ ได้เยี่ยมชมบูธการดำเนินงานของสำนักงาน กศน. และ สอศ. ที่เข้ามาให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชน นับตั้งแต่ประสบภัยพิบัติจนถึงปัจจุบัน

ภายหลังเสร็จสิ้นภารกิจดังกล่าว ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล และนายประเสริฐ บุญเรือง รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้หารือร่วมกับรองผู้ว่าราชการจังหวัด ในฐานะตัวแทนคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรธรรมราช (กศจ.นครศรีธรรมราช) รวมทั้งนายประหยัด อนุศิลป์ ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช และคณะผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในพื้นที่ เพื่อรับฟังสภาพปัญหาการดำเนินงานของ กศจ. และการหาสถานที่ตั้งของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช


บัลลังก์ โรหิตเสถียร: สรุป/รายงาน
อรพรรณ ฤทธิ์มั่น: ถ่ายภาพ
18/3/2560