มอบประกาศนียบัตรนักเรียน

ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2559 จำนวน 479 คน เมื่อวันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2560 ณ หอประชุมอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัยม.ล.ปนัดดา ดิศกุล กล่าวว่า ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย และขอชื่นชมนักเรียนทุกคนที่ได้กล่าวปฏิญาณตนว่า “เราคนไทย ใจกตัญญู รู้คุณชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เรานักเรียนจักต้องประพฤติตนให้อยู่ในระเบียบวินัยของโรงเรียน มีความซื่อสัตย์ต่อตนเองและผู้อื่น เรานักเรียนจักต้องปฏิบัติตนไม่ให้เป็นที่เดือดร้อนต่อตนเองและผู้อื่น” ซึ่งทำให้รู้สึกภาคภูมิใจที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งร่วมกับนักเรียนในวันแห่งความสำเร็จ โดยส่วนตัวได้พบปะศิษย์เก่าของโรงเรียนสามเสนวิทยาลัยเรื่อยมา พบว่าทุกท่านที่สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนแห่งนี้มีความขยัน ความสามารถ และความจงรักภักดีต่อในหลวงรัชกาลที่ 9 จึงเป็นสิ่งที่ดีที่จะทำให้ลูก ๆ ได้ประสบความสำเร็จ


เพราะการศึกษาจะทำให้คนเป็นคนดี แต่ความดีต้องเริ่มต้นที่ใจเรา และครูที่เปรียบเสมือนเรือจ้างที่พาลูกหลานไปถึงฝั่ง ย่อมมีความสุขที่ได้เห็นลูก ๆ ประสบความสำเร็จ จึงขออวยพรให้ครูอาจารย์ นักเรียนทุกคนมีความสุขความเจริญ ดำรงตนอยู่ในโอวาทของในหลวงรัชกาล 9 และจะขอเป็นกำลังใจให้กับลูกหลานนักเรียนทุก ๆ ท่าน ให้มีความตั้งใจ ขอให้มุ่งมั่นเป็นความหวังของครอบครัวสืบต่อไปขอให้นักเรียนที่จบไปแล้วประสบความสำเร็จ โดยอย่าลืมพระคุณพ่อแม่ ครูบาอาจารย์ อย่าได้หยิ่งผยอง ดั่งเช่นสุภาษิตไทยที่ว่า อย่าหลงลืมตัว เป็นวัวลืมตีน ซึ่งอาจฟังเหมือนเป็นคำไม่สุภาพ แต่จะช่วยสอนให้เราได้รู้จักนอบน้อมถ่อมตน และไม่หลงลืมผู้มีพระคุณยุทธพงศ์ เลือกกลั่นดี, บัลลังก์ โรหิตเสถียร: สรุป/รายงาน
ยุทธพงศ์ เลือกกลั่นดี: ถ่ายภาพ
31/3/2560