มอบรางวัล อีซีซี พัซเซิลไทยแลนด์โอเพ่น ครั้งที่ ๗

รศ. นพ.กำจร ตติยกวี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานในพิธีปิดการแข่งขัน และมอบรางวัล อีซีซี พัซเซิลไทยแลนด์โอเพ่น ครั้งที่ ๗ และคำคม ชิงแชมป์ประเทศไทยอีซีซี ครั้งที่ ๙ ชิงแชมป์ประเทศไทย ชิงโล่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว(ecc Puzzle Thailand Open &Kumkom Thailand Champion) พร้อมด้วย นายสุภัทรจำปาทอง รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๓๑มกราคม ๒๕๕๙ณ เวทีใหญ่ ชั้น จี ศูนย์การค้าเดอะมอลล์ บางกะปิ

 

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวในโอกาสนี้ว่าผมรู้สึกดีใจที่ได้เห็นนักกีฬาเยาวชนไทยสนใจเข้าร่วมกิจกรรมที่มีประโยชน์นี้ นอกจากนักกีฬาจะได้ฝึกฝนการใช้คำศัพท์ภาษอังกฤษแล้ว ยังได้รับความรู้ใหม่ๆ ได้ฝึกสมาธิ ไหวพริบ การวางแผน อีกทั้งยังได้รับทั้งความสนุกสนานท้าทายจากการเล่น ช่วยให้เยาวชนรู้จักใช้เวลาว่างในการพัฒนาความรู้และศักยภาพของตัวเองได้เป็นอย่างดี

และนับเป็นเรื่องน่ายินดีที่สถาบันการศึกษาต่างๆ ให้การสนับสนุนนำกิจกรรมการแข่งขันนี้ไปเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมการเรียนการสอน เพราะนอกจากจะส่งเสริมการเรียนแล้ว ยังเป็นการผลักดันเยาวชนไทยให้กล้าคิด และกล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาการศึกษาของเยาวชนไทยเราอีกด้วย ผมเชื่อว่า เด็กของเราในวันนี้จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่แข็งแรงทางความคิด สติปัญญา และที่สำคัญคือการมีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย และรู้สึกยินดีกับคณะกรรมการจัดการแข่งขันฯ ที่ได้ทราบว่าการแข่งขันชิงแชมป์ประเทศไทยในครั้งนี้ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณเป็นอย่างสูง จากองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานโล่รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันคำคม เกมต่ออักษรภาษาไทย ในรุ่นประชาชนทั่วไป ในโอกาสนี้ผมขอแสดงความยินดีกับผู้ชนะเลิศการแข่งขันทุกท่าน และขออวยพรนักกีฬาทุกท่านให้ประสบความสำเร็จ และสร้างชื่อเสียงที่ดีแก่ประเทศไทยของเราปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าว

 

                ปกรณ์/สรุป,ภาพ

กลุ่มสารนิเทศ สอ.สป.